Deklaracja Intrastat

Opis usługi

Deklaracja Intrastat

Deklaracja Intrastat

Deklaracja Intrastat jest to elektronicznie składany dokument przez krajowe podmioty gospodarcze dokonujących większych obrotów z krajami Unii Europejskie W zakres usług celnych wchodzi wypełnienie i złożenie dokumentu Intrastat. Wypełnione pismo składa się w systemie miesięcznym do 10 dnia następnego miesiąca.

Od czego
zależy cena
Cena za wykonanie usługi jest stała. Jej wysokość zależy od ilości faktur, pozycji na fakturze i ilości HS kodów.
Zalety, korzyści
i wady
Dokument Intrastat wymagany jest przez obowiązujące prawo celne, prawo Unii Europejskiej i krajowe przepisy podatkowe. Powinna złożyć go każda firma, w danym roku przekroczy podawane co rok progi obrotów z krajami UE.
Rodzaj pojazdu Dotyczy wszystkich rodzajów transportu.

Rodzaj ładunku

Dokument ten dotyczy wszystkich rodzajów towarów wymienianych w ramach współpracy wewnątrzunijnej.

Intrastat należy składać, wtedy gdy firma przekroczy poniższe progi obrotów z krajami Unii Europejskiej:
– Przywóz (import) – 3 mln PLN
– Wywóz (eksport) – 1,5 mln PLN

Zasięg Powyższy dokument składamy w formie elektronicznej w Urzędzie Celnym miasta Szczecina odpowiadającym za powyższą ewidencję na terenie całego kraju.
Usługi uzupełniające Transport drogowy dedykowany i/lub drobnicowy
Transport kurierski.
Odprawa celna niezbędna przy sprowadzaniu pojazdów spoza krajów Unii Europejskiej.
Usługi
alternatywne
Brak usług alternatywnych. Można nie złożyć w/w dokumentu, ale przewidziana kara wynosi 3000 PLN.
Niezbędne dokumenty Fakturę / faktury wraz z tłumaczeniem.
Upoważnienie do złożenia powyższego dokumentu i dokumenty firmowe.
Zamów Terminal Utrata
ul. Utrata 4 (Praga Płn.), Warszawa
telefon: +48  22 4567 410
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)
Słowa kluczowe | elektroniczna deklaracja Intrastat | deklaracja obrotów wewnątrzunijnych | Intrastat