Odprawy Celne

Opis usługi
Odprawy celne

Odprawy celne

Odprawy celne jest to usługa polegająca na dokonaniu odprawy celnej w kraju pochodzenia i/lub docelowym ładunku klienta. Dokonuje jej osoba sprowadzająca dany towar lub wyznaczony przedstawiciel w imieniu klineta.

W zakres usługi odprawy celnej wchodzą:
1. Dokonanie zgłoszenia celnego w imporcie, eksporcie i tranzycie dla podmiotów dokonujących obrotu towarowego z wszystkimi krajami spoza Unii Europejskiej.
2. Import, eksport, tranzyt, T1, T2, Karnet ATA, uszlachetnienie bierne, czynne, przetwarzanie pod kontrolą, złożenie na magazyn celny, reeksport.

Od czego
zależy cena
Stała cena za usługę.
Zalety, korzyści
i wady
Dokonanie Odprawy celnej to usługa wymagana przez obowiązujące prawo celne, prawo Unii Europejskiej i krajowe przepisy podatkowe. Niedokonanie i/lub unikanie odprawy celnej grozi konsekwencjami prawnymi i karami finansowymi. Dokonując odprawy celnej z naszą firmą:
– oszczędzasz swój cenny czas,
– zyskujesz spokój, gdyż nie musisz sam załatwiać sprawy,
– gwarancję pewności, iż wszystko załatwimy poprawnie za Ciebie.
Rodzaj pojazdu Zgłoszenie celne wymagana jest zawsze, niezależnie od rodzaju środka  transportu.
Rodzaj ładunku Dotyczy wszystkich typów i rodzajów towarów. Wyjątkiem są małe przesyłki pocztowe i kurierskie traktowane przez celników jako upominki o wartości do 40 EUR, które mogą być odprawione zbiorczo.
Zasięg Odprawę celną w imporcie można dokonać w dowolnym kraju Unii Europejskiej.Odprawę celną w eksporcie należy  zawsze dokonywać zgodnie z lokalizacją siedziby firmy lub miejscem załadunku towaru.
Usługi pomocnicze Transport.
Uzyskanie pozwolenia na niektóre procedury celne.
Zabezpieczenie należności celnych.
Usługi alternatywne W związku z przepisami prawa nie istnieją prawnie akceptowalne usługi alternatywne.
Niezbędne dokumenty Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list, upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Wszelkie dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. instrukcje techniczne, katalogi itp.
Zamów Posiadamy 2 miejsca, gdzie dokonujemy odprawy celnej naszych klientów:

1.Terminal Cargo – Transport Lotniczy
ul. Wirażowa 35 p. 308 (budynek DHL), Warszawa
telefon: +48  22 4567 410
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)

2.Terminal Utrata – Transport Drogowy, Morski
ul. Utrata 4, (Praga Płn.), Warszawa
telefon: +48  22 4567 410
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)

Słowa kluczowe | agencja celna | odprawa celna | odprawy celne | zgłoszenie celne | cło | oclenie | OGL | SAD | deklaracja wartości celnej | odprawa Okęcie | odprawa lotnisko | odprawa pocztowa | odprawa celna poczta | Celnik | Urząd Celny   Lotnisko