Przedstawicielstwo Fiskalne

Opis usługi Przedstawicielstwo fiskalne to usługa świadczona przez wyspecjalizowane firmy księgowe, agencje celne w innych krajach Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwa jest odprawa celna towaru z krajów trzecich, a następnie nadanie ich w procedurze dostawy wewnątrzunijnej.
Usługa ta pozwala na przesunięcie płatności podatku VAT należnego za importowane towary co najmniej do 25 dnia następnego miesiąca licząc od dnia odprawy.
Od czego
zależy cena
W związku z tym, iż przedstawicielstwo fiskalne to usługa towarzysząca odprawie celnej w innym kraju Unii Europejskiej cena jest zwykle stała. Jej wysokość zależy od ilości HS kodów i najczęściej świadczona jest w cenie odprawy celnej.
Zalety, korzyści
i wady
Przedstawicielstwo fiskalne to usługa wymagana przez :- obowiązujące prawo celne międzynarodowe i krajowe,

– prawo Unii Europejskiej,

– krajowe przepisy podatkowe.

Na mocy przepisów Unii Europejskiej można skorzystać z prawa mówiącego o sposobie obrotu wewnątrzunijnego. Według tego prawa po dokonaniu odprawy, uiszczeniu opłaty celnej należny podatek VAT można zapłacić najwcześniej podczas składania deklaracji VAT 25-go następnego miesiąca. Taka zgodna z prawem sytuacja zapewnia nam krótkoterminowy, nieoprocentowany kredyt na importowy podatek VAT importowy. Dzięki temu można spokojnie sprzedać towar, a za uzyskane pieniądze uregulować należność VAT w Urzędzie Skarbowym. Pamiętajmy, iż nie oznacza, to brak płatności podatku VAT, lecz dostajemy dodatkowy czas na uregulowanie płatności.

Rodzaj pojazdu Dotyczy wszystkich rodzajów transportu.
Rodzaj ładunku Dotyczy wszystkich rodzajów towarów sprowadzanych z krajów trzecich, których odprawę celną dokonujemy w innym kraju UE.
Zasięg Odprawę celną można dokonać w dowolnym kraju UE. Najczęściej dotyczy ona:- transportu morskiego, gdzie odprawy wykonywane są w Hamburgu, Rotterdamie czy Bremenhaven,

– transportu lotniczego z odprawą we Frankfurcie, Wiedniu lub Berlinie.

Usługi uzupełniające Transport drogowy kontenerowy i/lub transport drogowy dedykowany.
Transport kurierski w wypadku, gdy odprawiony kontener płynie dalej droga morską do polskiego portu w celu przesłania deklaracji T2 do np. UC Gdynia/Gdańsk. Usługa nie nastąpi, gdy transport odprawionego towaru odbywa się drogą lądową.
Deklaracja Intrastat.
Usługi
alternatywne
Można dokonać odprawy celnej importowej w Polsce pod warunkiem, że podatek VAT standardowo zostanie zapłacony w terminie maksymalnie do 10 dni po odprawie. W tym przypadku agencja celna musi użyczyć Klientowi swojego zabezpieczenia. W przeciwnym razie należy opłacić cło wraz z podatkiem VAT przed odbiorem towaru.
Niezbędne dokumenty Faktury wraz z tłumaczeniami na język polski.
Ważne upoważnienie przedstawicielstwa fiskalnego i dokumenty firmowe.
Zamów Terminal Adres: ul. Wirażowa 35 / 308A bud. środkowy, 02-158 Warszawa
telefon: +48  22 4567 410
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)
Słowa kluczowe | Przedstawiciel fiskalny | przedstawicielstwo fiskalne | importowy podatek VAT | płatność podatku importowego | odprawa celna  w Hamburgu | odprawa celna we Frankfurcie | przesunięcie terminu płatności podatku | przesunięcie terminu płatności podatku VAT importowego | odprawa fiskalna