Deklaracja Intrastat

Deklaracja Intrastat - Spedycja Polska Warszawa

Deklaracja Intrastat jest to elektronicznie składany dokument przez krajowe podmioty gospodarcze dokonujących większych obrotów z krajami Unii Europejskie W zakres usług celnych wchodzi wypełnienie i złożenie dokumentu Intrastat. Wypełnione pismo składa się w systemie miesięcznym do 10 dnia następnego miesiąca.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Od czego zależy cena

Cena za wykonanie usługi jest stała. Jej wysokość zależy od ilości faktur, pozycji na fakturze i ilości HS kodów.

Zalety, korzyści i wady 

Dokument Intrastat wymagany jest przez obowiązujące prawo celne, prawo Unii Europejskiej i krajowe przepisy podatkowe. Powinna złożyć go każda firma, w danym roku przekroczy podawane co rok progi obrotów z krajami UE.

Rodzaj pojazdu

Dotyczy wszystkich rodzajów transportu.

Rodzaj ładunku

Dokument ten dotyczy wszystkich rodzajów towarów wymienianych w ramach współpracy wewnątrzunijnej.
Intrastat należy składać, wtedy gdy firma przekroczy poniższe progi obrotów z krajami Unii Europejskiej:
– Przywóz (import) – 4 mln PLN
– Wywóz (eksport) – 2 mln PLN

Zasięg

Powyższy dokument składamy w formie elektronicznej w Urzędzie Celnym miasta Szczecina odpowiadającym za powyższą ewidencję na terenie całego kraju.

Usługi uzupełniające

Firma Spedycja Polska z Warszawy oferuje usługi uzupełniające, takie jak:

Transport drogowy dedykowany i/lub drobnicowy
Transport kurierski.
Odprawa celna niezbędna przy sprowadzaniu pojazdów spoza krajów Unii Europejskiej.

Usługi alternatywne

Brak usług alternatywnych. Można nie złożyć w/w dokumentu, ale przewidziana kara wynosi 3000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Fakturę / faktury wraz z tłumaczeniem.
Upoważnienie do złożenia powyższego dokumentu i dokumenty firmowe. 

Zamów

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu dokumentu Intrastat, skontaktuj się z firmą Spedycja Polska z Warszawy

Terminal Cargo – Transport Lotniczy
ul. Wirażowa 35 p. 317 (budynek LS), Warszawa
telefon: +48 22 4567 410
e-mail: office @ spedycja-polska.pl (kliknij w maila) 

k

Słowa kluczowe | elektroniczna deklaracja Intrastat | deklaracja obrotów wewnątrzunijnych | Intrastat