Dedykowany Drogowy

Opis usługi
Transport drogowy dedykowany

Transport drogowy dedykowany

Transport dedykowany drogowy jest to specjalny rodzaj transportu drogowego w którym wynajęta ciężarówka jest do naszej pełnej dyspozycji. W tym przypadku cała przestrzeń ładunkowa jest wykorzystana przez nasz towar. Transport ten określany jest również jako: transport solo, solówka, transport LKW i transport całopojazdowy.

Od czego
zależy cena?
Cena transportu drogowego dedykowanego zależy przede wszystkim od: wielkości pojazdu, odległości i trasy. W większości przypadków płacimy jedynie za km ładowny, ale ostateczna cena zależy od tego, czy na danym kierunku łatwo jest o ładunek powrotny dla danego typu pojazdu (kierowca nie traci zabierając na powrocie inny ładunek).
Zalety, korzyści
i wady
Największym plusem jest fakt, iż dedykowany transport drogowy pozwala na załadunek pojazdu bezpośrednio u nadawcy, a rozładunek u odbiorcy. Dzięki temu mamy gwarancję braku bezpośredniego kontaktu osób postronnych z przewożonym ładunkiem podczas trwania przewozu. Dodatkowo zyskujemy na szybkości transportu, gdyż brak jest postojów i przeładunków.Wadą „transportu solo” jest stosunkowo wysoki koszt, gdy: naszego towaru jest stosunkowo niewiele i/lub kierowca nie ma możliwości zabrania towaru na powrocie
Rodzaj pojazdu W transporcie drogowym całopojazdowym, zwanym też transportem LKW wykorzystujemy wszelkie pojazdy samochodowe: busy, zestaw z przyczepą, podwozia kontenerowe, pojazdy typu TIR oraz pojazdy specjalistyczne (m.in. niskopodwoziowe, chłodnie, walking floor, cysterny).
Rodzaj ładunku Transport ciężarowy akceptuje praktycznie każdy rodzaj towaru: neutralne, ponadnormatywne, chłodzone, płynne, gazowe.
Zasięg Transport drogowy dedykowany obejmuje wszystkie kraje Europy, kraje WNP, Bliski Wschód Iran, Irak, Północna Afryka (Maroko, Tunezja, Algieria).
Usługi
uzupełniające
Odprawa Celna, jeśli towar przekracza granice Unii Europejskiej.
Mocowanie ładunku na czas przewozu.
Transport samochodowy tego typu zwykle wymaga zorganizowania załadunku i rozładunku, gdyż najczęściej nie są one zawierane w cenie przewozu.
Dodatkowe ubezpieczenie, gdyż odpowiedzialność przewoźnika za szkody jest stosunkowo niska i wynosi tylko 8,33 SDR/kg, gdzie SDR to specjalna notowana waluta.
Transport alternatywny Transport kolejowy używany zwłaszcza na dalekich trasach do krajów WNP.
Transport morski jest możliwy szczególnie na trasach Short Sea (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Turcja, Irak).
Niezbędne dokumenty Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list, upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. MSDS.
Zamów Adres: Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A – budynek środkowy 02-158 Warszawa
telefon: +48  22 4567 410
e-mail: officespedycja-polska.pl  (kliknij w maila albo dodaj @ po office)
Słowa kluczowe | transport dedykowany drogowy | transport całopojazdowy | transport samochodowy | transport ciężarowy| przewóz towarów | przewóz rzeczy | przewóz mienia | spedycja drogowa | spedycja samochodowa | transport międzynarodowy | transport krajowy | spedycja międzynarodowa | spedycja krajowa | przewozy międzynarodowe | przewozy krajowe | transport solo | transport ciężki | transport LKW | solówka |