Drobnicowy Drogowy

Opis usługi
Transport drogowy drobnicowy (2)

Transport drogowy drobnicowy (2)

Drobnicowy Drogowy to usługa transportowa polegająca na skonsolidowaniu wielu przesyłek zawierających mniejszą ilość towaru (zwykle od jednej do kilku palet) w magazynie w miejscu nadania. Następnie zgromadzone przesyłki wysyłane są w regularnych odstępach czasu do współpracującego magazynu w miejscu odbioru. Po rozładunku następuje dystrybucja pojedynczych przesyłek do poszczególnych odbiorców. Transport drobnicowy często jest określany jako transport kurierski paletowy.

Od czego
zależy cena?
Cena transport drobnicowy drogowy liczona jest najczęściej za liczbę palet przewożonych w danym ładunku i na określonej trasie. Specjalne ceny dotyczą tu przesyłek niespaletyzowanych, najczęściej dłużycowych, czyli o nie równomiernych kształtach.
Zalety, korzyści i wady Transport drobnicowy zapewnia bardzo atrakcyjną cenę za przesyłki spaletyzowane w stosunku do transportu dedykowanego. Jest on też stosunkowo szybkim rodzajem transportu.Jego wadami są: kilkukrotny przeładunek, czasowe przechowywanie w magazynach nadania i odbioru, co wydłuża łączny czas transportu. Dodatkowo Ponieważ podjecie i dostawa odbywają się typowymi samochodami dostawczymi ogranicza to wysokość palety do 170 cm.
Rodzaj pojazdu Transport drobnicowy zwykle realizowany za pomocą samochodów dostawczych, najczęściej wyposażonych w windę towarową. Przewóz między magazynami odbywa się typową ciężarówką z przykrytą plandeką.
Rodzaj ładunku Praktycznie jedynie neutralne, czasami niebezpieczne.
Zasięg Transport drobnicowy obejmuje wszystkie kraje Europy, kraje WNP, Bliski Wschód Iran, Irak, Północna Afryka (Maroko, Tunezja, Algieria).
Usługi uzupełniające Odprawa Celna, jeśli towar przekracza granice Unii Europejskiej.
Mocowanie ładunku na czas przewozu jest po stronie przewoźnika.
Załadunek i rozładunek zwykle nie nastręcza trudności, gdyż najczęściej pojazdy wyposażone są w windy. Przeładunki odbywają się na koszt przewoźnika.
Dodatkowe ubezpieczenie, gdyż typowa odpowiedzialność przewoźnika za szkody jest niska, wynosi tylko 8,33 SDR/kg, gdzie SDR to specjalna notowana waluta.
Transport
alternatywny
Transport drogowy, gdzie doładunek lub dostawa odbywają się dedykowanym samochodem dostawczym.
Transport morski – drobnicowy, który najczęściej odbywa się na trasach Short Sea (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Turcja, Irak).
Niezbędne dokumenty Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list,upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. MSDS.
Zamów Adres: Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A – budynek środkowy  – 02-158 Warszawa                                              telefon: +48  22 4567 410                                                              e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)
Słowa kluczowe | drogowy drobnicowy | transport w doładunku | transport częściowy | transport samochodowy | transport ciężarowy | przewóz towarów | przewóz rzeczy | przewóz mienia | spedycja drogowa | spedycja samochodowa | transport międzynarodowy, | transport krajowy | spedycja międzynarodowy | spedycja krajowa | przewozy międzynarodowe | przewozy krajowe |