Kolejowy Kontenerowy

Transport kolejowy kontenerowy

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Transport kolejowy multimodalny (kontenerów) jest to przewóz ładunków w kontenerach za pomocą linii kolejowych.

Ten rodzaj transportu używany jest:

  • Jako transport uzupełniający przy morskim transporcie kontenerowym, gdzie następuje odwóz kontenerów z portów morskich takich jak: Gdynia, Gdańsk, Rotterdam, Hamburg, czy Antwerpia.
  • Do przewozu ładunków kolejowych w transporcie do krajów byłej WNP, czyli Kazachstanu, Azerbejdżanu, Armeni, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu itd.
  • W transporcie ładunków kontenerowych z Chin (Chongqing, Zhengzhou, Chengdu, Suzhou) do Polski (Łodzi, Warszawy, Małaszewicz).
  • Transport kolejowy kontenerów jest wykorzystywany w przypadku odwozu z portu, gdy chcemy przewieść dużą ilość kontenerów w krótkim czasie i/lub na dużej odległości i/lub waga ładunku przekracza dopuszczalną w transporcie drogowym (można zmieścić ok. 21-22 tony towaru w kontenerze).
  • Kontener pozwala na uniknięcie wyładunku towaru na stacji przeznaczenia i dostawę kontenera transportem drogowym do ostatecznego odbiorcy. Dzieje się to jednak kosztem: mniejszej objętości (do 70 m ³), wagi ładunku (ok. 25 ton) i ilości palet (do 25 sztuk) niż w wagonowym transporcie kolejowym.

Od czego zależy cena

Cena płatna w zależności od odległości. W przypadku transportu kolejowego może być również uzależniona od rodzaju towaru (kodu NHM).

Zalety,korzyści i wady

Transport kolejowy multimodalny zapewnia atrakcyjną cenę w porównaniu do usług drogowych przy dużych odległościach.                  Wadą jest konieczność zorganizowania dowozu i odwozu kontenera do stacji, a w przypadku krajów WNP konieczność dostawy do terminalu z szerokim torem.

Rodzaj pojazdu

Kontenery standardowe takie jak używane są w transporcie morskim, umożliwiające przeładunek z pociągu na samochód w ramach stacji załadunku i wyładunku.

Rodzaj ładunku

W praktyce ładunku neutralne lub niebezpieczne.Towary wymagające chłodzenia, ale pod pewnymi warunkami.

Zasięg 

Całą Euroazja, ale w praktyce kraje byłej WNP.

Usługi uzupełniające

Odprawa Celna.
Proces dowozu i odwozu do stacji kolejowej
Dodatkowe ubezpieczenie, gdy wartość przewożonego towaru przewyższa górną granicę odpowiedzialności przewoźnika wynoszącą tu 17 SDR/kg, gdzie SDR to specjalna notowana waluta.

Usługi alternatywne

Transport drogowy
Transport morski.

Niezbędne dokumenty

Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty niezbędne do odprawy celnej (faktura, packing list, upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. MSDS.

Zamów

Adres: dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 317 LS Cargo Terminal 02-158 Warszawa

telefon: +48 22 4567410
e-mail: office @ spedycja-polska.pl (kliknij w maila) 

Słowa kluczowe | transport kolejowy | transport kontenerowy | spedycja kolejowa |  transport kolejowy multimodalny