Kolejowy Multimodalny

Opis  usługi
Transport kolejowy multimodalny

Transport kolejowy multimodalny

Transport kolejowy multimodalny (kontenerów) jest to przewóz ładunków w kontenerach za pomocą linii kolejowych.

Ten rodzaj transportu używany jest:

    • Jako transport uzupełniający przy morskim transporcie kontenerowym, gdzie następuje odwóz kontenerów z portów morskich takich jak: Gdynia, Gdańsk, Rotterdam, Hamburg, czy Antwerpia.
    • Do przewozu ładunków kolejowych w transporcie do krajów byłej WNP, czyli Kazachstanu, Azerbejdżanu, Armeni, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu itd.
  • W transporcie ładunków kontenerowych z Chin (Chongqing, Zhengzhou, Chengdu, Suzhou) do Polski (Łodzi, Warszawy, Małaszewicz).

Transport kolejowy kontenerów jest wykorzystywany w przypadku odwozu z portu, gdy chcemy przewieść dużą ilość kontenerów w krótkim czasie i/lub na dużej odległości i/lub waga ładunku przekracza dopuszczalną w transporcie drogowym (można zmieścić ok. 21-22 tony towaru w kontenerze).

Kontener pozwala na uniknięcie wyładunku towaru na stacji przeznaczenia i dostawę kontenera transportem drogowym do ostatecznego odbiorcy. Dzieje się to jednak kosztem: mniejszej objętości (do 70 m ³), wagi ładunku (ok. 25 ton) i ilości palet (do 25 sztuk) niż w wagonowym transporcie kolejowym.

Od czego
zależy cena
Cena płatna w zależności od odległości. W przypadku transportu kolejowego może być również uzależniona od rodzaju towaru (kodu NHM).
Zalety, korzyści
i wady
Transport kolejowy multimodalny zapewnia atrakcyjną cenę w porównaniu do usług drogowych przy dużych odległościach.                                                                                        Wadą jest konieczność zorganizowania dowozu i odwozu kontenera do stacji, a w przypadku krajów WNP konieczność dostawy do terminalu z szerokim torem.
Rodzaj pojazdu Kontenery standardowe takie jak używane są w transporcie morskim, umożliwiające przeładunek z pociągu na samochód w ramach stacji załadunku i wyładunku.
Rodzaj ładunku W praktyce ładunku neutralne lub niebezpieczne.Towary wymagające chłodzenia, ale pod pewnymi warunkami.
Zasięg Całą Euroazja, ale w praktyce kraje byłej WNP.
Usługi uzupełniające Odprawa Celna.
Proces dowozu i odwozu ze stacji kolejowej.
Dodatkowe ubezpieczenie, gdy wartość towaru jest wyższa niż ustalona odgórnie górna granica odpowiedzialności przewoźnika 17 SDR/kg, gdzie SDR to specjalna notowana waluta.
Usługi   alternatywne Transport drogowy.
Transport morski.
Niezbędne dokumenty Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty potrzebne do odprawy celnej (faktura, packing list, upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. MSDS.
Zamów Adres:  dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A – budynek środkowy 02-158 Warszawa
telefon: +48 22 456 74 10
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)
Słowa kluczowe | transport kolejowy multimodalny | transport kontenerami | transport kontenerów koleją | transport do WNP | transport z Chin | spedycja kolejowa |