Morski Drobnicowy

Opis usługi

Transport morski drobnicowy (2)

Transport morski drobnicowy (2)

Transport morski drobnicowy polega na skonsolidowaniu mniejszych ilości towaru (od jednej do kilku palet) jako przesyłki zbiorczej w określonym kraju nadania. W regularnych odstępach czasu (najczęściej raz w tygodniu) całość ładowana jest do kontenera i przewożona do kraju odbioru. Po rozładowaniu w kraju odbioru do magazynu, przesyłki są clone i dowożone do poszczególnych odbiorców.

Od czego
zależy cena?
W praktyce płaci się za m³ przesyłki (min. ładunek wynosi 1 m ³). Waga płatna to wyższa wynikająca z przelicznika objętościowego 1 m³ =1000 kg.

Na niektórych kierunkach np. z Chin dochodzi do nadużyć w przypadku warunków CIF, gdzie nadający nie tylko nie płaci, ale nawet otrzymuje prowizję za nadanie towaru określonym przewoźnikiem. Całość zaś kosztów transportu plus zwrot prowizji następuję w Polsce od importera, jako koszty magazynowe przed wydaniem towaru, na co importer nie ma wpływu. Dlatego zachęcamy do zamawiania transportu drobnicowego w Polsce i posiadania pewności co do wysokości kosztów transportu.

Zalety, korzyści i wady Transport morski drobnicowy zapewnia atrakcyjną cenę przy przewozie towarów w ilości kilku ton w stosunku do transportu alternatywnego (lotniczy lub drogowy).Wadą jest kilkukrotny przeładunek, co naraża towar na uszkodzenia i/lub zaginięcia.
Rodzaj pojazdu Drobnica jest ładowana do standardowych kontenerów 20/40/40HQ.
Rodzaj ładunku Praktycznie jedynie neutralne. Jako nieliczni mamy możliwość przewozu również towarów niebezpiecznych.
Zasięg Prawie Cały Świat – serwisy drobnicowe obejmują praktycznie cały świat z pominięciem niektóryh krajów z brakiem dostępu do morza.
Usługi uzupełniające Odprawa Celna.
Proces dowozu i odwozu z portu/magazynu. Magazyn rozładunku zbiorczego kontenera nie musi być w porcie. Nasze magazyny mamy też w Warszawie.
Dodatkowe ubezpieczenie, gdyż odpowiedzialność przewoźnika za szkody jest niska i wynosi jedynie 2 SDR/kg, gdzie SDR – specjalna notowana waluta.
Usługi
alternatywne
Transport lotniczy.
Transport drogowy drobnicowy lub doładunek – szczególnie na trasach Short Sea (Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Turcja, Irak).
Niezbędne dokumenty Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list,upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. MSDS
Zamów

Adres:  dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A – budynek środkowy 02-158 Warszawa
telefon: +48  22 4567 410
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)

Słowa kluczowe | transport morski | transport drobnicowy | drobnica morska | spedycja drobnicowa | drobnica z Chin | morski drobnicowy |