Morski Konwencjonalny

Opis usługi
Transport morski konwencjonalny (2)

Transport morski konwencjonalny (2)

Transport morski konwencjonalny to przewóz towarów drogą morską w ilościach lub o wielkości przekraczającej ilości dozwolone do przewozu w kontenerach. W praktyce są to ilości kilku tysięcy ton albo przesyłki typu generatory o wadze kilkuset ton w jednym elemencie. Towar przewożony jest w ładowniach transportowych statku.

Od czego
zależy cena
W praktyce płaci się za MT, czyli metrotonę. Waga płatna jest wyższa, gdyż wynika z przelicznika objętościowego
1 m³ = 1000 kg.
Zalety, korzyści i wady Transport morski konwencjonalny to praktycznie jedyna możliwość przewiezienia bardzo dużych ilości towarów. Mówimy o ilościach typu kilku tysięcy ton. Atrakcyjna cena za MT w stosunku do ceny transportu kontenerowego.Wadą jest konieczność sztauowania, czyli mocowania ładunku w ładowni statku oraz wymagana ilość towaru.
Rodzaj pojazdu Statki różnych typów: masowce, tankowce, statki RO-RO, uniwersalne kontenerowo-masowe.
Rodzaj ładunku W przypadku charterów praktycznie każde. W przypadku doładunku praktycznie towary neutralne.
Zasięg Konwencjonalne regularne serwisy konwencjonalne są stosunkowo mniej rozwinięte niż żegluga kontenerowa o znacznie mniejszej częstotliwości (np. raz na miesiąc)
Usługi uzupełniające Odprawa Celna.
Proces dowozu i odwozu z portu najczęściej koleją.
Dodatkowe ubezpieczenie, bo odpowiedzialność przewoźnika za szkody jest niska, tylko 2 SDR/kg, gdzie SDR to specjalna notowana waluta.
Usługi alternatywne Transport kolejowy o ile jest możliwy.
Transport morski kontenerowy.
Chartery samolotu lub statku.

Niezbędne dokumenty

Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list,upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – np. MSDS.

Zamów

Adres dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A 02-158 Warszawa
telefon: +48 22 436 74 10
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub dodaj @ po office)

Słowa kluczowe | transport morski | transport morski konwencjonalny | break bulk | spedycja morska |  transport tankowcem | transport masowcem |