Towary niebezpieczne

Opis usługi

Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych

Transport towary niebezpieczne to przewóz materiałów uznanych przez prawo za niebezpieczne różnymi specjalnymi środkami transportu, gdyż posiadane przez ładunek właściwości stanowią zagrożenie  dla ludzi lub pojazdu w trakcie transportu.

Przewóz i wymagane dokumenty, oznaczenia i środki ochrony są określone w specjalnych konwencjach międzynarodowych do których należą:
ADR – transport drogowy
DGR – transport lotniczy
IMO – transport morski
RID – transport kolejowy

Od czego zależy cena Cena zależy od trasy, wagi, wymiarów, klasy i innych wymagań.
Zalety, korzyści i wady Przewóz materiałów niebezpiecznych musi zapewniać bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganej dokumentacji, specjalistycznego wyposażenia i przeszkolenia podlega jest niezgodny z prawem i podlega karze grzywny. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia i/lub wypadku jego konsekwencją może być sprawa karna.

Do wad w/w przewozu można zaliczyć wysoki koszt i problematyczność w znalezieniu rzetelnego i odpowiedniego przewoźnika np. transport fajerwerków z Chin. Brak alternatywy dla przewozu materiałów niebezpiecznych.

Nasza firma posiada odpowiednie kontakty i przewoźnika z wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami i certyfikatami.

Rodzaj pojazdu Towary niebezpieczne najczęściej przewożone są w standardowych pojazdach, naczepach, kontenerach i wagonach kolejowych Ładunek mieszczący towar niebezpieczny wymaga jednak zastosowania odpowiednich certyfikowanych opakowań zabezpieczających go przed skutkami uszkodzenia.

Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w sprzęt do ochrony kierowcy i/lub otoczenia w razie wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca i/lub spedytor musi mieć odpowiednie przeszkolenie zakończone regularnie odnawianym certyfikatem.

Rodzaj ładunku W systematyce towary niebezpieczne podzielone są na 9 klas niebezpieczeństwa.1. Materiały i przedmioty wybuchowe.
2. Gazy.
3. Materiały ciekła zapalne.
4.1.Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone.
4.2. Materiały samozapalne.
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne.
5.1. Materiały utleniające.
5.2. Materiały organiczne.
6.1. Materiały trujące.
6.2. Materiały zakaźne.
7. Materiały promieniotwórcze.
8. Materiały żrące.
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
Zasięg Materiały niebezpieczne mogą być przewożone praktycznie do każdego zakątka na świecie. Istnieją oczywiście sytuacje wyjatkowe, kiedy to wwóz i transport niektórych towarów może być całkowicie zabroniony na danym terytorium, np. materiały promieniotwórcze.
Usługi uzupełniające Przygotowanie dokumentacji np. Shippers declaration.
Opakowania certyfikowane.
Dodatkowe ubezpieczenie.
Usług alternatywne Nie dotyczy.
Niezbędne dokumenty Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list,upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – diagramy i rysunki techniczne.
Zamów Adres dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A budynek środkowy 02-158 Warszawa                                telefon: +48 22 456 74 10
e-mail: officespedycja-polska.pl (kliknij w maila lub wstaw @ po office)
Słowa kluczowe | transport materiałów niebezpiecznych | transport towarów niebezpiecznych | transport ADR | transport DGR | transport IMO | transport RID | Towary niebezpieczne | materiały niebezpieczne |