Ubezpieczenie Cargo


Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo

Czym jest ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie Cargo  jest to  usługa dodatkowego ubezpieczenia przewożonego towaru przed potencjalną szkodą na czas jego transportu z miejsca nadania do odbioru. Usługa ta zabezpiecza interesy klienta na wypadek szkody wynikłej w czasie transportu, np. zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia towaru, opóźnień w dostawie, niewłaściwej dostawie itp. Nasza oferta ubezpieczenia cargo obejmuje ubezpieczenie w formie door to door.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

〉〉 Wykupując powyższe ubezpieczenie klient z chwilą powierzenia swojego towaru w nasze ręce jest dodatkowo chroniony od nieszczęśliwych wypadków w czasie transportu. Jest to dobra opcja, gdyż znalezienie, udowodnienie i wyegzekwowanie wypłaty za szkodę jest niezwykle trudne i czasochłonne. W tym wypadku Klient zyskuje parasol ochronny świętego spokoju.

〉〉 Nasza firma posiada wykupione ubezpieczenie OCS, czyli od odpowiedzialności cywilnej spedytora, lecz obejmuje ono ochronę tylko przed naszymi błędami i zaniechaniami.


Kiedy należy wykupić ubezpieczenie Cargo?

Kiedy powinniśmy skorzystać z wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Cargo:

 • Jeśli wartość Twojego towaru jest bardzo wysoka, a OCP jest w twojej opinii zdecydowania za niskie.
 • Jeśli Twój towar  w czasie transportu jest przeładowywany i transportowany różnymi środkami transportu. Im więcej zmian podczas przewożenia ładunku, tym większe prawdopodobieństwo zajścia szkody.
 • Jeśli  możesz mieć problem z udowodnieniem winy przewoźnikowi ponieważ towar dociera umieszczony w kontenerze.
 • Jeśli odpowiedzialność przewoźnika lotniczego i morskiego jest limitowana do z góry ustalonej wartości, a twój towar jest droższy.
 • Jeśli chcesz ustrzec się od odpowiedzialności z tytułu wystąpienia tzw. awarii wspólnej.

〉〉 Odpowiedzialność z tytułu OCP wynosi maksymalnie:

  • transport morski – 2 SDR/kg
  • transport drogowy – 8,33 SDR/kg
 • transport lotniczy i kolejowy- 17 SDR/kg

SDR jestto międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. Jest to pieniądz wyłącznie rozrachunkowy.

Notowanie SDR można śledzić na stronie: kursy walut NBP.
(wartość SDR oscyluje w granicach kursu funta szterlinga).

Informacje o ubezpieczeniu Cargo

Zanim podejmiesz decyzję dotyczącą ubezpieczenia Cargo zapoznaj się z zebranymi przez nas informacjami. Pomogą Ci one podjąć właściwą decyzję.

  • Koszt ubezpieczenia zależy rodzaju ryzyka (all risk), rodzaju towaru oraz zastosowanych franczyz redukujących odpowiedzialność ubezpieczyciela.
  • Średnia cena tego ubezpieczenia waha się dla general cargo już nawet od 0,25%-0,4% w opcji door to door.
  • Spedytor zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycji (OPWS) i Kodeksem Cywilnym nie odpowiada za uszkodzenie czy zagubienie towaru w czasie transportu.
  • Za szkodę w czasie transportu odpowiada przewoźnik drogowy, kolejowy, lotniczy lub morski i jego ubezpieczyciel z tytułu OCP. Przewoźnikowi, a właściwe jego ubezpieczycielowi musimy przedstawić szkodę i bezsprzecznie udowodnić winę. Z naszego doświadczenia wiemy, że  jest to niezwykle trudne, poza tzw. ewidentnymi przypadkami.
  • Należy pamiętać, iż za poprawne mocowanie towaru w środku transport odpowiada załadowca. W związku z powyższym połowa odmów wypłat odszkodowania wynika ze zrzucenia winy na nadawcę i wykonane przez niego niewłaściwe mocowanie towaru. Należy sobie uświadomić fakt, iż nawet jeśli mocowania dokonał kierowca to robi to na ryzyko zleceniodawcy.
 • Spedytor jest twoim rzecznikiem i reprezentant w sporze z ubezpieczycielem i /lub przewoźnikiem.

Warunki ubezpieczenia Cargo

〉〉 Ubezpieczenie Cargo jest niewielką ceną jaką możesz ponieść jako klient, aby dodatkowo zabezpieczyć swoją dostawę. Koszt ubezpieczenia cargo wynosi poniżej 0,5% od wartości towaru. Należy zgodzić się, że to mała cena tzw. świętego spokoju.

〉〉 Ubezpieczenie towaru w czasie przewozu w zakresie door to door. Zaletą takiego ubezpieczenia jest to, że nie trzeba wykazywać momentu powstania szkody, wystarczy wykazać, że szkoda na pewno zaszła.

〉〉 Zlecenie ubezpieczenie musi być wystawione w formie pisemnej i wyraźnie wskazywać warunki ubezpieczenia, tj.ilości, rodzaju i wartości towaru.

〉〉 Nasza oferta obejmuje wszystkie rodzaje transportu i wszystkie rodzaje towaru. Dla towarów typu “general cargo” stawki są stałe.

Uwagi:

  • Nie ubezpieczamy nieprowadzonego i nieznanego nam ładunku. Ubezpieczamy jedynie nasze dostawy.
 • Charakter ubezpieczenia cargo zależy od sposobu i rodzaju środka transportu. W związku z tym należy kontaktować się z odpowiednim działem naszej firmy, np. jeśli transport będzie odbywał się drogą lotniczą to kontaktujemy się z działem transportu morskiego.

Co wyróżnia nasze ubezpieczenie?

〉〉 Ubezpieczenie w opcji door to door, dzięki temu nie liczy się czas, ani miejsce szkody, lecz jej wykrycie i udokumentowanie.

〉〉 Pomimo konkurencyjnych ofert ubezpieczycieli zagranicznych zawsze korzystamy z usług ubezpieczyciela krajowego.  co usprawnia proces dokumentowania szkody i wypłaty odszkodowania. Nie problem płacić składkę, ważne jest odzyskanie odszkodowania.

〉〉 Zawsze prowadzimy, pomagamy i pilnujemy procesu likwidacji szkody naszego klienta. Chcemy być pewni, iż zostanie zrobione wszystko co możliwe, aby  uzyskał on wypłatę należnego odszkodowania.

〉〉 Proces likwidacji szkody pomaga przeprowadzić nasz spedytor. W zależności od rodzaju towaru, wynikłej szkody, środka transportu przebiega on w odmienny sposób. Dlatego też najlepiej kontaktować się z naszym dedykowanym spedytorem.


Usługi dodatkowe

W ramach oferowanego przez naszą firmę ubezpieczenia cargo oferujemy  klientowi możliwość uzupełnienia go o którąś z usług dodatkowych, komplementarnych lub alternatywnych. Najważniejsza jest dla nas pełna i kompleksowa obsługa klienta.

Usługi komplementarne

〉〉 Jest to grupa usług w ramach której klient może usprawnić i polepszyć oferowane przez nas ubezpieczenie cargo.

 • Proces zawarcia ubezpieczenia.
 • Proces likwidacji szkody.
 • Proces dokumentacji szkody – protokoły szkody. DMC, CDR.

Usługi alternatywne

〉〉 Pomoc w występowaniu z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności OCP. Pamiętaj jednak, iż spedytor tylko pomaga, a nie jest stroną takiego postępowania. Nie zależnie od sytuacji ryzyko niewykupienia ubezpieczenia z tytułu Cargo obciąża klienta, a nie spedytora.

Dokumenty powiązane:

 • Zlecenie jednorazowe.
 • Zlecenie stałe.
 • Umowa Spedycji.
 • Protokół szkody.
 • Proces składania reklamacji.

Nasze oddziały

Adres dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 308A budynek środkowy 02-158 Warszawa

Kontakt: odpowiedni, zależny od środka transportu przez email officespedycja-polska.pl (kliknij w email lub wstaw @ po office) formularz kontaktowy zawarty na naszej stronie.

Odszkodowanie za ubezpieczenie Cargo

Odszkodowanie za ubezpieczenie Cargo


Słowa kluczowe: | Ubezpieczenie Cargo | Szkoda | Proces zawarcia ubezpieczenia | Proces likwidacji szkody | Proces dokumentacji szkody | protokoły szkody | OCP | DMC | CDR | Ubezpieczenie door to door | ryzyko niewykupienia ubezpieczenia |