Zapytanie Transport Lotniczy

  Twoje dane.

  Nazwa firmy/Imię i nazwisko:

  Email:

  Telefon :

  Załadunek

  Lotnisko załadunku, kraj:

  Jeśli doo-to-door - miejscowość + kod pocztowy odbioru

  Rozładunek

  Lotnisko rozładunku, kraj:

  Jeśli doo-to-door - miejscowość + kod pocztowy dostawy

  Pozostałe dane

  Nazwa towaru:

  Waga (kg):

  Wymiary opakowań (palet, skrzyń) :

  Termin gotowości towaru do transportu (np. miesiąc):

  Dodatkowe instrukcje:
  Tu wpisz czy są specjalne wymagania
  np. wymagana jest kontrolowana temperatura, towar jest niebezpieczny