Zarząd Marko Service

Zarząd Marko Service


Marko Service - Zarząd

Marko Service – Zarząd

O zarządzie firmy

Szczycimy się tym, iż w Zarząd Marko Service zasiadają osoby z doświadczeniem w spedycji sięgającym 1992 roku. Oprócz wiedzy nabytej przez tak długą pracę w branży, wynikającego zeń doświadczenia zawodowego Zarząd naszej firmy uzyskał również niezbędne do działalności w spedycji uprawnienia i certyfikaty. Nasz Zarząd może pochwalić się posiadaniem następujących certyfikatów:

〉〉 Certyfikat Agenta Celnego od 1992 r.

〉〉 Certyfikat spedycyjny FIATA.

〉〉 Certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym.

〉〉 Certyfikatem przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym.

〉〉 Certyfikat Basic IATA Cargo.

〉〉 Wymieniane już doświadczenie w spedycji sięgające 1996 roku!


Członkostwo w organizacjach biznesowych

Członkowie Zarządu uczestniczą aktywnie w działaniach ważnych organizacji biznesowych:

〉〉 Międzynarodowa Organizacja Rekomendacji Biznesowych (BNI Polska) – Więcej na stronie

〉〉 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) – Więcej na stronie

〉〉 Projekt Wspierania Przedsiębiorczości (PWP) – Więcej na stronie

〉〉 Platforma Produktów i Usług (PPiU) – Więcej na stronie


Działalność zarządu:

Nasz Zarząd w swojej działalności na rzecz firmy i klientów kluczowych skupia się przede wszystkim na:

  • Podtrzymywaniu relacji z naszymi kluczowymi klientami,
  • Opieką nad obsługą klienta,
  • Rozwijaniu współpracy w ramach New Business,
  • Doradztwem w sytuacjach problematycznych i kryzysowych,
  • Realizacja zadań i zobowiązań kluczowych klientów,
  • Tworzeniu i wdrażaniu strategii naszej firmy,
  • Reprezentowaniem firmy na zewnątrz (spotkania, wydarzenia branżowe, organizacje biznesowe i branżowe).

Słowa kluczowe: | Zarząd Marko Service | Certyfikaty Zarząd Marko Service | Członkostwo w organizacjach biznesowych | Certyfikat Agenta Celnego | Certyfikat FIATA | certyfikat kompetencji Zawodowych w transporcie międzynarodowym | certyfikat przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym | Certyfikat Basic IATA Cargo | Międzynarodowa Organizacja Rekomendacji Biznesowych | Związek Przedsiębiorców i Pracodawców | Projekt Wspierania Przedsiębiorczości | Platforma Produktów i Usług |