Zasady Współpracy ze Spedytorem

Poznaj spedytora

POZNAJ SPEDYTORA

W tej części serwisu zostaną przedstawione zasady współpracy ze spedytorem w naszej firmie. Spedytor za wynagrodzeniem w ramach swojej działalności gospodarczej organizuje proces logistyczny, który może obejmować podjęcie lub zawarcie w imieniu klienta szeregu czynności w celu przewiezienia towaru na określonej trasie, czyli:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
 • Zaproponowanie właściwego środka transportu do przewożonego towaru,
 • Udzielenie instrukcji wysyłkowych i ewentualnie przygotowanie dokumentów przewozowych (MAWB, HAWB, HBL),
 • Zorganizowanie załadunku i/lub wyładunku towaru,
 • Zawarcie umowy o przewóz z przewoźnikami (morskim, lotniczym, drogowym i kolejowym),
 • Zawarcie umowy przeładunku w portach , lotniskach, stacjach kolejowych, magazynach dystrybucji,
 • Zorganizowanie umowy odprawy celnej,
 • Zawarcie umowy magazynowania, dystrybucji, pakowania, przepakowania, komplementacji itp.,
 • Zawarcie umowy dostawy do port/lotniska lub dostarczenia od portu/lotniska do odbiorcy ze spedytorem zagranicznym operującym na lokalnym rynku,
 • Pomoc w zorganizowaniu zezwoleń, pozwoleń przewozowych lub celnych.

Konstrukcja prawna zawodu spedytora, powoduje, że odpowiada on jedynie za swoje błędy wynikające z powyższych czynności. W szczególności nie odpowiada za błędy przewoźników np. w zakresie uszkodzenia czy zagubienia towaru – patrz więcej w dziale o składaniu reklamacji.

PROCEDURA WSPÓŁPRACY ZE SPEDYTOREM

WYŚLIJ ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Wysłanie zapytania ofertowego w którym należy określić:

 • rodzaj transportu,
 • miejsce załadunku,
 • miejsce rozładunku,
 • rodzaj towaru, wagę, objętość a czasami niezbędne mogą być też wymiary (transport lotniczy czy drobnicowy),
 • ewentualnie warunki dostawy Incoterms 2010.

Uwaga! W celu ułatwienia tego procesu po prawej stronie znajdą Państwo formularze zapytania do odpowiednich działów naszej firmy. staraliśmy się dostosować formularze do danych niezbędnych do skwotowania danego transportu.

NASZA OFERTA

2. Wszelkie oferty w naszej firmie są sporządzone w oparciu o przepisy umowy spedycji w Kodeksie Cywilnym i OPWS 2010 (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne). Więcej informacji na ten temat na: strona PISIL.

Oferty wysyłamy jedynie pisemnie. Oferty posiadają swoje warunki ogólne w zależności od rodzaju transportu

Więcej tutaj : strefa klienta

3. Po zaakceptowaniu oferty, należy wysłać zlecenie. W tym celu korzystamy z druków zleceń, dostępnych w dziale strefa klienta

agencje celne warszawa

WYSLIJ ZLECENIE

4. W celu ułatwienia bieżącej współpracy proponujemy przy powtarzalnych transportach wystawić zlecenia stałe lub podpisać umowę spedycji. Wtedy każdorazowo nowy transport może być zlecony po prostu w korespondencji droga mailową.

5. Ważne jest, że zlecenie musi zawierać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia np. to, że towar wymaga specjalnych warunków przewozu (np. chłodzenie, konwojowanie, towar niebezpieczny do przewozu). Brak tych informacji może spowodować zastosowanie niewłaściwego środka transportu i zniszczenie towaru. Zawsze można nas spytać o radę. Po to właśnie jesteśmy.

6. Po otrzymaniu zlecenia spedytor potwierdza przyjęcie zlecenia i podejmuje czynności w celu realizacji zlecenia.

7. Spedytor koordynuje i sprawdza na bieżąco realizację zlecenia, reagując w przypadku trudności lub przeszkód. Jeśli jest to niezbędne otrzymuje akceptację swoich działań od klienta.

8. Wiemy, że twój czas jest cenny, więc jeśli nie jest to niezbędne staramy się nie zawracać Ci głowy poszczególnymi etapami procesu. Jeśli masz inne wymagania, poinformuj nas, dostosujemy nasze działania do twoich wymagań. Będzie nam miło rozmawiać z Państwem o każdym aspekcie i elemencie procesu. Nie mamy nic do ukrycia.

REALIZACJA ZLECENIA - EXPORT

EX1. W przypadku eksportu nastąpi proces organizacji podjęcia towaru. W tym celu sprawdza gotowość towaru i koreluje z dostępnością rezerwacji u przewoźnika.

EX2. po uzyskaniu rezerwacji/bukingu  umawia samochód po odbiór albo awizujac mailowo numer rejestracyjny samochodu i dane kierowcy i termin odbioru.

EX3 W przypadku przesylek paczkowych lub paletowych wykorzystamy ekonomiczny transport drobnicowy. wyślemy wtedy etykietę , którą należy wydrukować i nakleić na paczkę/paletę. 

EX4 Teraz należy przejść ewentualnie do działu odprawy celnej – patrz poniżej

EX5 Dalej Spedytor koordynuje wystawienie listów przewozowych zależności od warunków dostawy i przesyła do akceptacji.

EX8 Jeśli mamy również dostarczyć przesyłke w kraju odbioru podamy aadres naszego partnera, który się tym zajmie.

agencje celne warszawa

REALIZACJA ZLECENIA - IMPORT

IM1. W przypadku importu drogą lotniczą lub morską spedytor przekazuje dane naszego Partnera w danym kraju, który zajmie się opieką towaru w kraju nadania.

IM2. Nalezy poinformować eksportera i zautoryzować naszego agenta do odbioru towaru

IM3.  Spedytor ustala z agentem sposób wystawienie listu przewozowego, dostępne miejsce , daty wyjazdu i termin przyjazdu przesyłki

IM4. Teraz należy przejść ewentualnie do działu odprawy celnej – patrz poniżej

IM5. W przypadku importu w zależności od zawartych między nami warunków handlowych towar jest dostarczany do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

ODPRAWA CELNA

OC1. Jeśli jest to wymagane spedytor wysyła niezbędne dokumenty w celu dokonania odprawy celnej. Druki upoważnień i różnego rodzaju oświadczeń w sprawach celnych są również dostępne na naszej stronie w dziale: strefa klienta

OC2. Po skompletowaniu dokumentów celnych : upoważnienie, dokumenty firmy, tłumaczenie faktury właściwa agencja celna dokonuje odprawy celnej w imporcie lub eksporcie. Oczywiście, jeśli transport następuje wewnątrz UE odprawa celna nie jest wymagana.

OC3. Po dokonaniu odprawy celnej exportowej wysłamy komunikaty odprawy IE599 i IE529

OC4. W przypadku odprawy importowej odbiór towaru następuje  po przesłaniu potwierdzenia przelewu chyba że wpłatanależności następuje bezposednio na izbę celną i wtedy czekamy na zaksięgowanie należności w Izbie Celnej

agencje celne warszawa

FINANSE

FI1. Faktury wystawiamy w walucie oferty, PLN/USD/EUR

FI2. Fakturę za transport wystawiamy w zależności od warunków handlowych. W przypadku importu faktura wystawiana jest w momencie dokonywania odprawy celnej, gdyż jej wartość wchodzi do wartości celnej towaru i posiada stawkę VAT – 0%. Faktura za transport w eksporcie także ma zerową stawkę VAT. Faktura za transport krajowy i unijny ma stawkę 23%

FI3. Jeśli jest to nasz pierwszy transport lub współpraca jest bardzo sporadyczna płatności oczekiwać będziemy przed zwolnieniem towaru. Dla stałych sprawdzonych klientów oferujemy terminy płatności.

SPEDYTOR W PRZECIWIEŃSTWIE DO PRACOWNIKA FIRMY TRANSPORTOWEJ:

 • Zapewnia kompleksową i stałą obsługę spedycyjną swojego klienta.
 • Dba, aby Klient nie przepłacał dając tylko tyle, ile wynosi aktualna cena rynkowa.
 • Znając i monitorując rynek podczas negocjacji działa wyłącznie w najlepszym interesie Klienta.
 • Wyręcza Klienta przejmując jego obowiązki spedycyjne w zakresie wyszukiwania najlepszych ofert i negocjacji cenowych.
 • Oszczędza czas i energię Klienta dzięki czemu może on skupić się na rozwijaniu biznesu.
 • Mając pewność stałej ceny usługi nawiązuje długotrwałą relację z Klientem nieustannie optymalizując koszty w ramach programu lojalnościowego i wzrostu wolumenu zamówień.
agencja celna w warszawie

 

Słowa kluczowe: | Polski spedytor | Kim jest spedytor | Współpraca ze spedytorem | Pracownik spedycji | Zasady współpracy ze spedytorem | Kontakt ze spedytorem |