Zasady Współpracy ze Spedytorem

Zasady Współpracy ze Spedytorem

Poznaj spedytora

Poznaj spedytora

Poznaj spedytora

W tej części serwisu zostaną przedstawione zasady współpracy ze spedytorem w naszej firmie. Spedytor za wynagrodzeniem w ramach swojej działalności gospodarczej organizuje proces logistyczny, który może obejmować podjęcie lub zawarcie w imieniu klienta szeregu czynności w celu przewiezienia towaru na określonej trasie, czyli:

  • Zaproponowanie właściwego środka transportu do przewożonego towaru,
  • Udzielenie instrukcji wysyłkowych i ewentualnie przygotowanie dokumentów przewozowych (MAWB, HAWB, HBL),
  • Zorganizowanie załadunku i/lub wyładunku towaru,
  • Zawarcie umowy o przewóz z przewoźnikami (morskim, lotniczym, drogowym i kolejowym),
  • Zawarcie umowy przeładunku w portach , lotniskach, stacjach kolejowych, magazynach dystrybucji,
  • Zorganizowanie umowy odprawy celnej,
  • Zawarcie umowy magazynowania, dystrybucji, pakowania, przepakowania, komplementacji itp.,
  • Zawarcie umowy dostawy do port/lotniska lub dostarczenia od portu/lotniska do odbiorcy ze spedytorem zagranicznym operującym na lokalnym rynku,
 • Pomoc w zorganizowaniu zezwoleń, pozwoleń przewozowych lub celnych.

Konstrukcja prawna zawodu spedytora, powoduje, że odpowiada on jedynie za swoje błędy wynikające z powyższych czynności. W szczególności nie odpowiada za błędy przewoźników np. w zakresie uszkodzenia czy zagubienia towaru – patrz więcej w dziale o składaniu reklamacji.


Współpraca ze spedytorem

Poniżej zawarto kolejność czynności w celu prawidłowego nawiązania współpracy ze spedytorem naszej firmy.

1. Wysłanie zapytania ofertowego w którym należy określić:

  • rodzaj transportu,
  • miejsce załadunku,
  • miejsce rozładunku,
  • rodzaj towaru, wagę, objętość a czasami niezbędne mogą być też wymiary (transport lotniczy czy drobnicowy),
 • ewentualnie warunki dostawy Incoterms 2010.

Uwaga! W celu ułatwienia tego procesu po prawej stronie znajdą Państwo formularze zapytania do odpowiednich działów naszej firmy.

2. Wszelkie oferty w naszej firmie są sporządzone w oparciu o przepisy umowy spedycji w Kodeksie Cywilnym i OPWS 2010 (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne). Więcej informacji na ten temat na: strona PISIL.

3. Po zaakceptowaniu oferty, należy wysłać zlecenie. W tym celu korzystamy z druków zleceń, dostępnych w dziale nasze dokumenty.

4. W celu ułatwienia bieżącej współpracy proponujemy przy powtarzalnych transportach wystawić zlecenia stałe lub podpisać umowę spedycji. Wtedy każdorazowo nowy transport może być zlecony po prostu w korespondencji droga mailową.

5. Ważne jest, że zlecenie musi zawierać wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zlecenia np. to, że towar wymaga specjalnych warunków przewozu (np. chłodzenie, konwojowanie, towar niebezpieczny do przewozu). Brak tych informacji może spowodować zastosowanie niewłaściwego środka transportu i zniszczenie towaru. Zawsze można nas spytać o radę. Po to właśnie jesteśmy.

6. Po otrzymaniu zlecenia spedytor potwierdza przyjęcie zlecenia i podejmuje czynności w celu realizacji zlecenia.

7. W przypadku eksportu lub importu droga lądową nastąpi proces organizacji podjęcia towaru.

8. W przypadku importu drogą lotniczą lub morską spedytor przekazuje dane naszego Partnera w danym kraju, który zajmie się opieką towaru w kraju nadania.

Powitaj spedytora

Powitaj spedytora

9. Jeśli jest to wymagane spedytor wysyła niezbędne dokumenty w celu dokonania odprawy celnej. Druki upoważnień i różnego rodzaju oświadczeń w sprawach celnych są również dostępne na naszej stronie w dziale: dokumenty.

10. Spedytor koordynuje i sprawdza na bieżąco realizację zlecenia, reagując w przypadku trudności lub przeszkód. Jeśli jest to niezbędne otrzymuje akceptację swoich działań od klienta.

11. Wiemy, że twój czas jest cenny, więc jeśli nie jest to niezbędne staramy się nie zawracać Ci głowy poszczególnymi etapami procesu. Jeśli masz inne wymagania, poinformuj nas, dostosujemy nasze działania do twoich wymagań. Będzie nam miło rozmawiać z Państwem o każdym aspekcie i elemencie procesu. Nie mamy nic do ukrycia.

12. Po skompletowaniu dokumentów celnych : upoważnienie, dokumenty firmy, tłumaczenie faktury właściwa agencja celna dokonuje odprawy celnej w imporcie lub eksporcie. Oczywiście, jeśli transport następuje wewnątrz UE odprawa celna nie jest wymagana.

13. W przypadku importu w zależności od zawartych między nami warunków handlowych towar jest dostarczany do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

14. Nasza firma oferuje możliwość magazynowania i dystrybucji towaru z magazynów umiejscowionych w Warszawie (Postępu lub Utrata). Posiadamy specjalną usługę obsługi logistycznej dla firm, sklepów internetowych i sprzedawców Allegro już od 70 PLN/ m-c. Dostępna jest aplikacja internetowa, dzięki której klient widzi wszelkie operacje magazynowe i aktualnie naliczane koszty. Demo można znaleźć tutaj. Login: demo, hasło: demo.

Koszt paczek krajowych do 30kg – 20 PLN+vat, paleta do 800kg – 160PLN+vat

15. Fakturę za transport wystawiamy w zależności od warunków handlowych. W przypadku importu faktura wystawiana jest w momencie dokonywania odprawy celnej, gdyż jej wartość wchodzi do wartości celnej towaru i posiada stawkę VAT – 0%. Faktura za transport w eksporcie także ma zerową stawkę VAT. Faktura za transport krajowy i unijny ma stawkę 23%

16. Jeśli jest to nasz pierwszy transport lub współpraca jest bardzo sporadyczna płatności oczekiwać będziemy przed zwolnieniem towaru. Dla stałych sprawdzonych klientów oferujemy terminy płatności.


SPEDYTOR W PRZECIWIEŃSTWIE DO PRACOWNIKA FIRMY TRANSPORTOWEJ:

 • Zapewnia kompleksową i stałą obsługę spedycyjną swojego klienta.
 • Dba, aby Klient nie przepłacał dając tylko tyle, ile wynosi aktualna cena rynkowa.
 • Znając i monitorując rynek podczas negocjacji działa wyłącznie w najlepszym interesie Klienta.
 • Wyręcza Klienta przejmując jego obowiązki spedycyjne w zakresie wyszukiwania najlepszych ofert i negocjacji cenowych.
 • Oszczędza czas i energię Klienta dzięki czemu może on skupić się na rozwijaniu biznesu.
 • Mając pewność stałej ceny usługi nawiązuje długotrwałą relację z Klientem nieustannie optymalizując koszty w ramach programu lojalnościowego i wzrostu wolumenu zamówień.
Zasady współpracy ze spedytorem

Zasady współpracy ze spedytorem

Ponawiamy zaproszenie do kontaktu z naszymi spedytorami przez email officespedycja-polska.pl (kliknij w email lub wstaw @ po office)  lub  nasz:    formularz kontaktowy.


Słowa kluczowe: | Polski spedytor | Kim jest spedytor | Współpraca ze spedytorem | Pracownik spedycji | Zasady współpracy ze spedytorem | Kontakt ze spedytorem |