Przewóz paliwa

przewóz paliwa

Przewóz paliwa to transport paliwa i materiałów płynnych różnymi specjalnymi środkami transportu (najczęściej cysternami), które umożliwią bezpieczny transport w/w substancji w kraju i za granicą

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Od czego zależy cena

Cena zależy od trasy, wagi i wymiarów, klasy i innych wymagań transportowanych płynów..

Zalety, korzyści i wady

Przewóz paliw i materiałów płynnych niebezpiecznych musi zapewniać bezpieczne i zgodne z przepisami przewiezienie towarów niebezpiecznych. Przewóz paliwa i towarów płynnych bez wymaganej dokumentacji, specjalistycznego wyposażenia, przeszkolenia jest czynem karalnym.
Do wad można zaliczyć duży koszt takiego transportu i problematyczność w znalezieniu odpowiedniego przewoźnika.

Rodzaj pojazdu

Transport paliwa i towarów płynnych najczęściej odbywa się w specjalnie do tego przygotowanych samochodach cysternach. Ładunek mieszczący paliwo potrzebuje zastosowania odpowiednich certyfikatów i pozwoleń.Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt do ochrony kierowcy lub otoczenia na wypadek niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca lub spedytor musi przejść odpowiednie przeszkolenie zakończone wciąż odnawianym certyfikatem.

Rodzaj ładunku

W systematyce paliw i towarów płynnych wyróżniamy:
Paliwa płynne.
Paliwa gazowe (w formie skroplonej cieczy).
Towary płynne organiczne.
Towary płynne nieorganiczne.
Towary płynne niebezpieczne.
W transporcie dominuje przewóz paliw płynnych.

Zasięg

Paliwa i towary płynne mogą być przewożone na terenie kraju i na całym świecie. Zasięg uzależniony jest przede wszystkim od ustawodawstwa i przepisów danego kraju.

Usługi uzupełniające

Przygotowanie dokumentacji np. Shippers declaration.
Opakowania certyfikowane.
Dodatkowe ubezpieczenie.

Usług alternatywne

Nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

Zlecenie lub umowa spedycji.
Dokumenty do odprawy celnej (faktura, packing list,upoważnienie do odprawy, dokumenty firmy).
Dokumenty dotyczące właściwości towaru – diagramy i rysunki techniczne.

Zamów 

Adres dla tej usługi : Terminal Cargo Wirażowa 35 pok. 317 budynek LS Cargo  02-158 Warszawa
telefon: +48 22 4567 410
e-mail: office @ spedycja-polska.pl (kliknij w maila)

Słowa kluczowe | transport paliwa | przewóz paliwa | transport towarów płynnych | transport towarów płynnych niebezpiecznych |