Zarząd Marko Service

Marko Service – Zarząd

O ZARZĄDZIE FIRMY

Szczycimy się tym, iż w Zarząd Marko Service zasiadają osoby z doświadczeniem w spedycji sięgającym 1992 roku. Oprócz wiedzy nabytej przez tak długą pracę w branży, wynikającego zeń doświadczenia zawodowego Zarząd naszej firmy uzyskał również niezbędne do działalności w spedycji uprawnienia i certyfikaty. Nasz Zarząd może pochwalić się posiadaniem następujących certyfikatów:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

〉〉 Certyfikat Agenta Celnego od 1992 r.

〉〉 Certyfikat spedycyjny FIATA.

〉〉 Certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie międzynarodowym.

〉〉 Certyfikatem przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym.

〉〉 Certyfikat Basic IATA Cargo.

〉〉 Wymieniane już doświadczenie w spedycji sięgające 1996 roku!


DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU:

Nasz Zarząd w swojej działalności na rzecz firmy i klientów kluczowych skupia się przede wszystkim na:

 • Podtrzymywaniu relacji z naszymi kluczowymi klientami,
 • Opieką nad obsługą klienta,
 • Rozwijaniu współpracy w ramach New Business,
 • Doradztwem w sytuacjach problematycznych i kryzysowych,
 • Realizacja zadań i zobowiązań kluczowych klientów,
 • Tworzeniu i wdrażaniu strategii naszej firmy,
 • Reprezentowaniem firmy na zewnątrz (spotkania, wydarzenia branżowe, organizacje biznesowe i branżowe).

Słowa kluczowe: | Zarząd Marko Service | Certyfikaty Zarząd Marko Service | Członkostwo w organizacjach biznesowych | Certyfikat Agenta Celnego | Certyfikat FIATA | certyfikat kompetencji Zawodowych w transporcie międzynarodowym | certyfikat przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym | Certyfikat Basic IATA Cargo | Międzynarodowa Organizacja Rekomendacji Biznesowych | Związek Przedsiębiorców i Pracodawców | Projekt Wspierania Przedsiębiorczości | Platforma Produktów i Usług |

 • 〉〉 Agencja Celna – Terminal Cargo

  ul. Wirażowa 35 p. 317 LS Cargo Terminal, Warszawa
  telefon: +48  22 4567 410
  e-mail: office @ spedycja-polska.pl (kliknij w maila)

 • 〉〉 Magazyn –  Postępu
  ul. Postępu 19 lok. 8, 02-676 Warszawa
  telefon: +48  22 4567 410
  e-mail: office @ spedycja-polska.pl (kliknij w maila)

Słowa kluczowe |Spedycja Polska| Marko Service | spedycja międzynarodowa | agencja celna | spedycja morska | spedycja lotnicza | spedycja kolejowa |