Zapytanie Transport Morski LCL

  Twoje dane.

  Nazwa firmy/Imię i nazwisko:

  Email:

  Telefon :

  Załadunek

  Miasto/Port załadunku, kraj:

  Jeśli doo-to-door - miejscowość + kod pocztowy odbioru

  Rozładunek

  Miasto/Port rozładunku, kraj:

  Jeśli doo-to-door - miejscowość + kod pocztowy dostawy

  Pozostałe dane

  Nazwa towaru:

  Waga (kg):

  Wymiary opakowań (palet, skrzyń):

  Termin gotowości towaru do transportu (np. miesiąc):

  Dodatkowe instrukcje:
  Tu wpisz czy są specjalne wymagania
  np. wymagana temperatura, towar jest niebezpieczny